Sídlo: Bolatice, Mírová 366/16, PSČ 747 23

IČO: 47810670

E-mail: mskremenky@email.cz

Web: www.mskremenky.cz

Zastoupená předsedou Tomášem Ratajem, tel. 734 505 131, myslivecký hospodář Josef Zajíček

Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 1966. Bankovní spojení - Československá obchodní banka, a. s., Poštovní spořitelna, číslo účtu 165351140/0300.

Kalendá? akcí

Fotogalerie

Zobrazit galerii